Ugrás a fő tartalomhoz

DELISSIMO DELI ÁRKITALÁLÓS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Rockstar Kft. Instagram oldalán szervezett Delissimo.hu nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata (Továbbiakban Játékszabályzat):

I. A Szervező és a Lebonyolító:

Szervező és Lebonyolító egyben: Rockstar Kft. (a továbbiakban Szervező), amelynek székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 2-12.)

II. A játék Jelen szabályzat a Rockstar Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Instagram (https://www.instagram.com/delissimo.deli/) oldalán futó Árkitalálós nyereményjáték üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

III. A játék menete és a játékban való részvétel feltételei:

· A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) az adott játékra történő felhívó poszt kéréseinek eleget tegyen. A kiválasztás során csak az eleget tevők közül kerülhet ki nyertes.

· A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

· A Játékban a 3. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

· Egy játékos felületenként csak egy alkalommal vehet részt a játékban, és egy nyeremény átvételére jogosult.

· Amennyiben két vagy több játékos azonos tippet ad le a kommentjében, úgy a hamarabb érkezett komment kerül kiválasztásra.

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

· A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

· Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

· Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

· Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

· A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a saját Instagram oldalán, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

· A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

· A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kommentelés során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért ill. valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

IV. A játék időtartama:

Játékban 2021. október 21. 08:00 óra – 2021. november 7. 23:59 óra között vehetnek részt a játékosok, ez a Játék időtartama.

V. Nyertesek száma: összesen 1 fő

 

VI. Nyeremények:

Első helyezett (legközelebb és leggyorsabban tippelő):

10 000 forintos vásárlási utalvány 

  

A kupon felhasználhatóságát illetően a Delissimo Deli bolti készlete az irányadó. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.


VII.
 Nyertesek kiválasztása: A nyerteseket a játékra felhívásának eleget tevők közül a képen lévő termékek összértékéhez a legközelebb tippelő játékos kerül kiválasztásra. Az azonos beérkező tippek közül, a hamarabb érkezett komment kerül kiválasztásra. A tartalék nyertes a kiválasztásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény. A kiválasztás alkalmával 1 tartalék nyertest választunk ki.

VIII. Eredményhirdetés: 2021. november 10. 20:00-ig

IX. Nyertesek értesítése: A nyertes értesítése – Szervező által – a Szervező Instagram és Facebook profilján külön eredményhirdető posztban, illetve a profilokhoz tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül történik. A megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint az Instagram profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége. A nyertesnek a sorsolást követően 2 munkanapja van, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, ha ezt nem teszi meg, akkor tartaléknyertest sorsolunk.

X. Adatkezelés és adatvédelem: A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) a Szervező részére biztosítja. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Ez a nyereményjáték független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja.

 

Kosaram

Köszönjük, hogy kapcsolatba léptél velünk! Kollégáink a lehető leghamarabb fognak reagálni megkeresésedre. Köszönjük, hogy feliratkoztál Köszönjük! Értesítünk, amint ismét elérhető! Elérted a maximum vásárolható mennyiséget Csak egy termék maradt ami elérhető